Formands beretning 2012

RINGE BOLDKLUB Generalforsamling 28. februar 2012

Beretning

Indledning

Hvad er mere oplagt end at starte beretningen her hvor vi er: I klubhuset. Siden 1989 har lokalerne på Guldhøj været vores faste tilholdssted – så det er snart 25 år siden.

Lugten af maling har næppe forladt klubhuset – og selv om der mangler enkelte detaljer, så kan vi jo alle se, at der er sket en masse.

Vi har ikke blot ønsket en hårdt tiltrængt istandsættelse. Målet er også en ny indretning, der skal gøre klubhuset mere rart at være i. Og det håber vi, at I synes det er…..

Vi vil gerne have fjernet kantinepræget – og det lykkes nok ikke helt før vi får udskiftet bordene med nogle runde, mere cafeagtige. Og ja vi ved godt, at nogle vil brokke sig over at pokalerne er væk – eller rettere bliver opbevaret på et lager. Men helt ærligt – hvem kiggede på de pokaler?

Projektet er også et godt eksempel på, hvad en klub kan udrette, når de rette folk finder sammen og knokler løs et par weekender og en hel del aftener. En stor tak til klubbens Handy-Men – med Kim Duvander og Martin Happel som sjakbajser.

Også tak til Lykke Johansen og Ann Sofie Lyders, der er arkitekterne bag den nye indretning – tak for gode ideer og velmente spark. Også tak til Total Gulve/Jack Kyhe og Morten Nielsen for diverse sponsorater.

Klubliv

Men maling på væggene, nye gardiner og nye borde giver ikke automatisk et bedre klubliv. Desværre…

OK – rammerne er blevet markant bedre. Men det er klubbens medlemmer og vores mange forældre, der afgør om klubhuset skal summe af liv. Der skal altså ske meget mere i dette lokale.

Derfor er det eksempelvis godt, at seniorudvalget og vores nye trænere, Steen Nielsen og Thomas Larsen, arrangerer fællespisninger for seniorer og U 19– ofte placeret aftener hvor der også er Champions League eller andre attraktive kampe i TV. Og andre må meget gerne være med…

Bestyrelsen vil også kigge nærmere på vores køkken og kiosk. Vi ønsker som udgangspunkt længere åbent – eller i hvert fald langt mere fleksible åbningstider – og et andet og bedre udvalg af mad og slik.

For vi kan bestemt ikke afvise, at når vores forældre ikke kommer ret ofte i klubhuset, så kan det være på grund af sortimentet. Der skal være andet end Fransk hot dog, pommes frites og svensk pølseret på spisekortet i RB’s klubhus! Disse forbedringer ønsker vi gennemført i 2012.

Men dette tiltag er helle ikke nok til at få flere folk i klubuset. Og vi narrer os selv, hvis vi tror at det kun handler om nye gardiner eller endnu bedre: Et nyt klubhus – gerne sammen med andre foreninger – tæt på vores omklædningsrum og Midtfyns Fritidscenter. For når vi skærer ind til benet, så fungerer et fællesskab kun, hvis der er nogle mennesker man har lyst til at være sammen med om noget.

Et bedre klubliv er fortsat en stor udfordring i Ringe Boldklub. Det kan vi godt blive bedre til.

Hvad nåede vi i 2012?

Da vi stod her for præcist et år siden, så var istandsættelsen af klublokalet en af de ting, bestyrelsen ønskede at gennemføre i 2011.

De tre andre ting var: Projektering af kunstgræsbane, nye vedtægter og en ny hjemmeside. Senere på generalforsamlingen vil vi præsentere den nye hjemmeside og vi skal som det fremgår af dagsorden behandle bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

Da kunstgræsbaneprojektet også er på plads, så kan bestyrelsen roligt sige– med en lettere omskrivning af tidligere statsministers næsten historiske ord: Det vi lover på generalforsamlingen, det gennemfører vi efter generalforsamlingen. Så hvis vi en dag lover en betalingsring rundt om Ringe Stadion – så kommer den!

Vi vil senere præsentere kunstgræsbaneprojektet – men lad mig blot kort ridse perspektivet op: DBU har afsat en pulje på 12 millioner kroner til store kunstgræsbaner i Danmark – de penge skal bevilges i år. DBU ventes at støtte 10-12 til anlæg – og der ventes 70-80 ansøgninger. Heraf alene 15-20 fra Fyn!!!

Fyn får måske kun DBU-tilskud til en bane. Havner pengene i Faaborg-Midtfyn Kommune, så skal Årslev og Ringe Boldklub slås om dem. Det er 100 pct. sikkert.

Men som sagt: Mere om kunstgræsbanen senere på aftenen.

RB – en millionforretning

Ringe Boldklub blev i 2011 en millionforretning. Henning kan givetvis fortælle, om det er sket før – f.eks. i de muntre festivaldage.

Nu er det jo ingen kvalitet i sig selv at have en omsætning på over en million kroner. Der skal for det første helst være overskud – og pengene skal for det andet helst være brugt til noget fornuftigt.

Men når RB i 2011 har brugt 240.000 kr. mere end året før, så er det en rigtig god nyhed. Fordi pengene først og fremmest er brugt på aktiviteter – det vil sige materialer, tøj, uddannelse, sociale arrangementer og trænerlønninger. Pengene er altså brugt på vores børn og unge. Fordi vi ønsker at forbedre kvaliteten.

Den anden gode nyhed er så, at vores indtægter også er steget, således at vi kan præsentere et fornuftigt overskud.

Sponsorklubben

Vores sponsorer bidrager alene til indtægterne med 275.000 kr.. Langt det største bidrag kommer fortsat fra spilleautomaterne i Ringe Minicenter – det vil sige Elite Gaming.

De penge spiller en stor rolle for RB – fordi vi kan bruge dem på projekter som vi ellers ikke ville have råd til. F.eks. er moderniseringen af klublokalet lavet for pengene fra Elite Gaming. Derfor er vi glade for, at aftalen med Ringe Minicenter også gælder i 2012.

Sidste år etablerede vi en ny sponsorklub. I stedet for at betale for en bandereklame på stadion eller en reklame på en spillertrøje, så betaler sponsorerne nu et fast beløb – afhængig af om man er guld, sølv eller bronzesponsor. RB giver så modydelser i forhold til hvor meget man betaler.

De betyder f.eks., at vi i foråret havde et sponsorarrangement med direktør Thomas Christensen fra Odense Sport & Event, at vi sendte sponsorer til landskampen Danmark – Sverige og at nogle af vores guld- og sølvsponsorer skal til Abba Show i Arena Fyn den 15. marts,

I øvrigt sammen med to af vores meget trofaste frivillige, Henning Lolck og Søren Martinussen, samt to fra bestyrelsen. Og for at ingen skal være i tvivl: Konerne er inviteret med.

Trods advarsler om det modsatte, så kan vi glæde os over stor opbakning til sponsorklubben og alt tyder på, at vi trods krisetiderne i erhvervslivet kan mønstre samme antal sponsorer i år. Når det rette tidspunkt kommer, så skal RB forsøge at få endnu flere sponsorer.

Kommunal støtte

På søndag holdes en meget omfattende breddeidrætsevent i Midtfyns Fritidscenter. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker på den måde at sætte punktum for breddeidrætskommune-projektet, der har strakt sig over et par år.

Nå, har vi været breddeidrætskommune, vil nogen af jer måske spørge? Andre kan med rette spørge, hvad der er kommet ud af det – der er trods alt brugt fire millioner kroner på projektet. Det er rigtig mange kommunale penge i en tid, hvor også fritidslivet bliver ramt af besparelser.

Jeg kan ikke svare på spørgsmålet. Vi ved det ikke – ikke endnu i hvert fald. For meget er forsøgt – de fleste projekter er skabt af kommunens medarbejdere og idrætsorganisationerne DIF og DGI. Ikke af foreningerne.

De vokse fritidsvaner har ændret sig – rigtig mange voksne får sved på panden udenfor foreningslivet. Så derfor skal kommunen selvfølgelig stimulere nye tiltag, der kan få flere danskere til at dyrke motion.

Men det dur ikke, at man udråber sig selv til breddeidrætskommune uden at have foreningslivet med. Så når hele projektet risikerer kun at efterlade få og overfladiske spor, når eventen er slut på søndag, så er det fordi foreningerne aldrig har haft noget ejerskab. Derfor kan vi med rette spørge politikerne, om de fire millioner ikke kunne have været brugt bedre.

For eksempel kunne millionerne have været investeret i nye anlæg eller forbedring af de eksisterende. Ringe Stadion kan sagtens bruge nogle drænrør!

Nye regler

Kig lige på vores regnskab, når vi når så langt. Af vores samlede indtægter udgør det kommunale tilskud blot 43.000 kr. – det er 4 pct. – fire procent!!

Den nye folkeoplysningslov opererer fortsat med medlems- og aktivitetstilskud til børne- og ungdomsarbejdet og er skabt for at sikre ordentlige forhold for de frivillige foreninger. Det er sympatisk – men i stigende grad også en illusion. Fordi den økonomiske og politiske virkelighed undergraver loven!

Lad os få ryddet op. Lad os afskaffe alle medlems-, aktivitets- og andre tilskud. Forpligt i stedet kommunerne til at bruge pengene til at skabe de bedste faciliteter – og at vedligeholde dem. Så skal foreningerne nok sørge for, at de bliver brugt.

Jeg er træt af at høre på politikere, der om torsdagen står i en idrætshal og uddeler pokaler og gaver til frivillige ledere og berømmer deres store indsats. For dagen efter på rådhuset at forringe de selv samme lederes arbejdsvilkår, for kommune skal spare.

Medlemstallet

Ringe Boldklub har siden 2008 brugt mange kræfter og en hel del penge på at opbygge en ungdomsafdeling. Den satsning har været en succes. I 2008 kunne vi med møje og besvær skrabe et U 15-hold sammen – som det ældste i klubben. I dag har vi hold i alle rækker fra U 14 til U 19 – og vi havde også et U 21-hold sidste år.

Satsningen var nødvendig – hvis vi da skal have seniorfodbold i klubben. Satsningen har også givet markant flere medlemmer i ungdomsafdelingen.

Hertil kommer så, at vi stille og roligt har fået flere piger i klubben. Senest har en gruppe piger kontaktet os for at starte et U 18-hold. Interessen er der– men vi oplever fortsat et markant og uforståeligt fravær af voksne, der ønsker at arbejde med pigefodbold.

Desværre er de to succeshistorier ikke nok til at forhindre en medlemstilbagegang – den første i fire år. Vi har selvfølgelig sagt farvel til aerobic-afdelingen – det gir automatisk et fald på over 100 medlemmer.

 Bestyrelsens håndfaste – nogen vil sige hårdhændede – kurs overfor dårlige kontingent-betalere har også haft en virkning – bl.a. fordi vi har ryddet kraftigt ud i skaren af dårlige betalere.

Tilbagegangen ligger hos old boys og hos seniorerne. Det betyder f. eks. at vi i foråret kun deltager med to seniorhold i turneringen. Tilbagegangen hos seniorerne kan givetvis forklares med, at vi ikke har fået nye ungdomsspillere op siden 2008 samt at bestyrelsens nul-tolerance overfor dårlige betalere har haft en konsekvens.

For at stoppe faldet blandt old boys-spillere har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe med Carsten Lindholm som formand, der inden sommerferien skal komme med brugbare forslag.

Vi skal have fundet ud af, hvorfor det for mange mænd åbenbart er sjovere at sidde en time alene på en spinning-cykel i et fittnesscenter end at spille fodbold sammen med 21 andre og en mand i sort! Har vi brug for andre tilbud end en kamp onsdag aften og hyggefodbold søndag formiddag?

Værdier og mål

Måske kigger vi i den forkerte retning. I forsøgene på at gøre det bedre, så opstiller vi altid nogle målbare mål: Medlemstal, antal hold, oprykninger, økonomi og så videre.

Måske forsømmer vi at arbejde efter de mål, der står i klubbens egen målsætning og værdigrundlag. Hvis nogen allerede har glemt det, så er det ikke engang tre år siden, at vi vedtog dem.

Og heldigvis er vi på den korte tid nået rigtig langt – især blandt børn og unge. Men nu er tiden kommet til seniorer og old boys-afdelingerne. Dem skal vi nu forsøge at løfte.

For hvad nytter det, at vi satser på at skabe en stor ungdomsafdeling præget af kvalitet og et rimeligt ambitionsniveau, hvis de unge vil opleve det som et tilbageskridt at blive seniorspiller – uanset hvad række vi spiller i?

Der skal altså være noget at komme op til, når man som 18-årig forlader ungdomsfodbolden. Ellers givet ikke mening. Vi har lavet en handlingsplan for seniorafdelingen – det er en handlingsplan, der forsøger at sætte nye standarder for seniorfodbold. At skabe en ny kultur.

Må jeg minde om de første linier i klubbens værdigrundlag:

-Ringe Boldklub baserer al sit arbejde på ærlighed, loyalitet, åbenhed, engagement og respekt for andre mennesker.

Det er værdier – både på og udenfor fodboldbanen - der også omfatter holdkammerater, trænere og ledere i denne klub, der heldigvis fortsat arbejder i den retning, vi i fællesskab fastlagde i 2009.

Tak!

Ole Larsen

Ringe Boldklub * Floravej 17C * 5750 Ringe * info@rb27.dk