Formanden takker af

Generalforsamling tirsdag 27. februar kl. 19.00 

 

Grunden til jeg ikke længere kan se mig selv forsætte som formand er der faktisk flere grunde til.

For det første sagde jeg allerede tilbage ved sidste generalforsamling, at hvis ikke nogle tog nogle af mine arbejdsopgaver fra mig, holdte jeg ikke et år mere, dette skete ikke, er det min egen skyld? Måske, jeg kunne måske godt være bedre til at uddelegere noget bedre, men synes nu også at opbakningen har manglet.

Folk ofte har travlt med deres egen hverdag og job, og det er naturligvis fint nok, men hvis dit barn er medlem i en forening, mener jeg altså også at man som forældre skal bidrage i foreningen, ellers overlever den ikke.

Så ved jeg godt mange hjælper til ved Øens hold 2 gange om året, og tak for detJ

Men i vores dagligdag mangler vi nogle der har overskud til hjælpe til, alt for meget arbejde bliver udført af bestyrelsen, som i forvejen bruger mange timer i klubben, og det skal helst ikke være bestyrelsen der også skal udføre de beslutninger vi kommer frem til ved møder.

Den anden grund til jeg stopper er jeg bruger op til 30 timer om ugen i klubben, for så at blive mødt med rygter og bagsnakkeri omkring kiosken, en post jeg overtog netop for at der kunne komme åbenhed omkring den!!!

Samt et bedre udvalg, og et sted man mødtes efter træning til en gang fællespisning for de mindste, så de fra helt små får den følelse at klubhuset er et sted man kommer.

Jeg håber dog at der er nogle der har lyst til at tage faklen, og kører klubben videre, det fortjener klubben, og det skal de få ikke ødelægge…..

 

Jeg vil selv forsætte med at stå i spidsen for vores fodboldboldstævner, i tæt samarbejde med Carsten Lindholm, samt stå for Sankt Hans og Juletræstænding på Ringe Sø.

 

Jack Kyhe

Formand Ringe Boldklub

 

Ringe Boldklub * Floravej 17C * 5750 Ringe * info@rb27.dk